Er hvepse og bier det samme?

Hvepse og bier er ikke det samme insekt. Og der findes rigtig mange forskellige arter af de to insekter. Hvem kender ikke til en summen fra en fredelig humlebi. Den er nærmest hyggelig at lytte til en varm sommer eftermiddag. Og hvem kender ikke til hvepse og deres hysteriske nærmest aggressive summen. Generelt er bier ikke så aggressive, som hvepse er. De kan være meget ubehagelige. Og der findes mange af dem.

Hvepse i Danmark

I Danmark taler vi oftest om almindelige hvepse og jordhvepse. De lever nogenlunde på samme vis. Forskellen er, hvor de bygger deres hvepsebo. En almindelig hveps hører til i et bo, som kan være bygget under et tagudhæng eller i et træ. En jordhveps hører til i et bo, som er bygget i jorden. Det kan fx være et gammelt muldvarpeskud, som danner rammen. Eller en gammel udhulet træstamme.

For begge arter er det sådan, at det er dronningen, som starter med at bygge hvepseboet. Efterhånden som tiden går, bliver det større og større. Der kommer flere og flere arbejderhvepse, som bygger videre, på boet. Et hvepsebo huser nemlig ikke kun dronningen. Det er også hjem for arbejderne, som finder føde til de andre hvepse i boet. Det er dem, du møder. Men der er også ’vagter’ eller spejdere, som man kalder dem. De holder vagt. Der er også hanner, som befrugter dronningens æg.
Et hvepsebo bliver sjældent benyttet mere end en enkelt sæson. Når hvepsene kommer til live i foråret, begynder de at bygge boet. Og de bliver ved hele sommeren.

Hvepseboet

Når sommeren er forbi, bruges hvepseboet ikke længere. De nye dronninger finder andre steder at bygge et nyt bo, det næste år. Kun hvis hvepseboet befinder sig et sted, hvor der er varmt nok til, at insekterne ikke forstår, at det ikke længere er sommer, kan det ske, at boet benyttes det efterfølgende år også. Det er sjældent, men det kan ske.

Et hvepsebo vokser hver eneste dag. Arbejderne samler små træstykker, som de limer sammen med spyt og sætter på boet. Det er, fordi der hver eneste dag produceres nye hvepselarver, som skal ligge godt og trygt, indtil de bliver født som unge, nye hvepse.
Det er grunden til, at man kan have et hvepsebo, som i det tidlige forår er på størrelse med en lille golfkugle, men som ved sommerens slutning, næsten er på størrelse med en fodbold.

Jo større hvepseboet er, desto flere hvepse vil du kunne iagttage omkring det. Er du så uheldig, at du har et hvepsebo ved dit hus, så læg mærke til, hvor mange hvepse der er. Kommer der flere og flere, bør du nok overveje at få det fjernet. Og det skal du lade, en professionel skadedyrsbekæmper om at gøre. Det kan være farligt at fjerne et hvepsebo selv. Også selvom det ser nemt ud på en video. Du skal især være på vagt, hvis du eller én i din familie er overfølsom overfor bi- eller hvepsestik. Måske vil du ikke have hvepseboet fjernet. Det er ok. Du skal leve med hvepsene. Men tænk også på, at din nabo, måske ikke er glad for dem. Derfor anbefales en professionel fjernelse af hvepsebo!

Er bier og hvepse samme insekt?
Nej, der er faktisk ganske stor forskel på en bi og en hveps.

Kan man selv fjerne et hvepsebo?
Det er ikke en god ide at fjerne et hvepsebo selv! Det kan gå grueligt galt, og mange hvepsestik på en gang kan være livstruende. Brug et professionelt firma til at fjerne hvepsebo!