Kunst for dyrevelfærd

Mange kunstnere har en politisk eller social vinkel i deres værker, fordi de brænder for det, og gerne vil udrette noget med deres kunst. Og kunsten kan være en stærk debattør inden for den slags emner. Således har nogle kunstnere også valgt at tale dyrenes og naturens sag gennem kunsten.

Helle Borg Hansen

En der ikke bare giver dyrene en stemme i sine malerier, men også yder en økonomisk støtte, er den danske kunstner Helle Borg Hansen. Hun giver nemlig 10% af prisen på alle malerier af vilde dyr, hun sælger, og det kan løbe op i et pænt beløb, da hun sælger ret godt.

Hovedmodtageren af de penge er Odsherred rescue Zoo, som gør et fantastisk arbejde for vilde dyr, der er kommet i klemme, når vi mennesker driver udnyttelsen af dem for langt. Man kan jo spørge sig selv om, hvorfor hun ikke yder støtte til sultne børn eller andre nødlidende mennesker. Hun siger, at det simpelthen er, fordi vi mennesker fylder for meget og tror, vi har første ret til denne planet.

Man kan også få den opfattelse, at den almene mening er, at dyr da er ok – specielt når vi kan bruge dem til noget, eller de kan se pæne ud i en natur, vi alligevel ikke skal bruge til noget praktisk. Men kommer de i vejen for os, så trækker de retten til en klar anden plads. Derfor foretrækker hun at hjælpe dyrene.

Respekt for naturen

Heldigvis er der kommet lidt mere respekt for naturen og dyrene med årene. Men der er langt igen. Alle de dyr, vi bruger i fødevare-  og beklædningsindustrien – selv i et land med en dyreværnslov, fortæller nogle grimme historier. Og hvordan ser det så ud i de områder, hvor en dyreværnslov er en by i Langbortistan?

At male malerier af dyr, hvor grumheden pensles ud, er en mulighed, men virker på en måde forfærdelig nedslående. En anden mulighed er at bruge dyrenes øjne til at tale til beskueren, og det er den måde Helle lader dyrene tale i sine malerier. Øjnene kigger direkte på dig, og de følger dig, hvor du end placerer dig i rummet. Disse malerier af vilde dyr er udtryksfulde stærke oliemalerier med masser af farver.

Den magiske natur

Nogle af de helt magiske oplevelser kan vi finde i naturen og blandt dyrene. Hvis vi ikke blander os, er denne verden i fuldendt balance. Har du f.eks nogensinde set nogle farver i naturen, som ikke passer sammen? Nej vel. At se på en solopgang og tænke, at den farve ikke står godt til havet, eller en blomstereng, hvor nogle af farverne skærer mod hinanden. Det sker ikke.

At resten af naturen er i total harmoni og balance, kan vi vist roligt regne med – hvis den fik lov at passe sig selv. Det gør den så ikke, fordi vi gerne vil styre det hele. Men når man står og lader sig synke ind i øjet på en hest eller et andet dyr, så ser man noget stort og dybt, som kunne være fint, at vi havde lidt mere respekt for, og ville give noget mere plads.

Det er den oplevelse denne kunstner vil videregive gennem sine dyremalerier